Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals

CVR nr.: 15381019

Tlf. nr. 7441 5975 
mail: mail@hh-vand.dk

Driftsmand
Leif Didrichsen
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033

mail: leif@hh-vand.dk

Regnskabsfører
Helge Nielsen
Tlf.: 2165 3882

Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124

Driftsinformation Minimer

Vandforsyningen kører normalt

BRUNT VAND - se her

Der kan i disse dage forekomme brunt vand. Skyld ledningen godt igennem. Der er ledningsarbejde ved indkørsel til Kallehave som medfører brunt vand.

Hørup og Høruphav Vandværk Minimer


Hørup og Høruphav Vandværk blev etableret i 1936. Vandværket forsyner i dag ca. 1.400 forbrugere årligt med mere end 170.000 m3 rent drikkevand.

Drikkevandet i Hørup området har en hårdhedsgrad på ca. 15odH.

Hørup & Høruphav Vandværk er nu inde i en driftsmæssig stille periode. Der er ikke planlagt større arbejder som kan forstyrre vandforbruget, men der kan selvfølgelig komme et brud  som vi ikke er herre over.

Opkrævning

Der udsendes opkrævning til alle med forfald den 2.10.2017. Denne dækker afregning for a conto betaling for 2. halvår 2017, 

Alle målere er aflæst pr. 31.12.2016 elektronisk.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig PBS (Betalingsservice) for fremover at undgå et gebyr på kr. 40 for at modtage en papirfaktura - i henhold til vandværkets taksblad.

Ligeledes kan man undgå et gebyr på kr. 100, når man ikke betaler regningen til tiden.

Alle a conto forbrug er beregnet på sidste års forbrug. Skulle der være fejl eller mangler så kontakt kasserer Helge Nielsen, mail: helge@hh-vand.dk, eller telefonisk på 2165 3882.

HUSK SIDSTE FRIST FOR INDBETALING AF VANDREGNING ER DEN 2.10.2017.

A D V A R S E L   Vi skal opfordre til at man holder øje med vandmåleren.  Skriv målerstanden ned og kontroller en gang om ugen og hold øje med fugtpletter. Det kan blive dyrt og reparerer og ikke mindst vandet og de afgifter som på løber på.


Copyright Rambøll Danmark A/S