Log ind   |  
Kontakt til vandværket Minimer

Hørup & Høruphav Vandværk A.m.b.a.
Hørup Bygade 2
6470 Sydals

CVR nr.: 15381019

Tlf. nr. 3063 8033  (nyt nummer)
mail: mail@hh-vand.dk

Driftsmand
Leif Didrichsen
Tlf.: 7441 5975 / 3063 8033

mail: leif@hh-vand.dk

Regnskabsfører
Helge Nielsen
Tlf.: 2165 3882

Formand:
Colin Anderson
Tlf.: 2320 7124

mail: colin@hh-vand.dk 

Kasserer
Leif Rasmussen
Tlf.: 3051 9095

mail: lras@hh-vand.dk 

 

 

 


Driftsinformation Minimer

Vandforsyningen kører normalt

BRUNT VAND - se her

Ledningsbrud på Tangsmose

Det forventes at vare til kl. 13

inden der åbnes igen.

Hørup og Høruphav Vandværk Minimer


Hørup og Høruphav Vandværk blev etableret i 1936. Vandværket forsyner i dag ca. 1.400 forbrugere årligt med mere end 170.000 m3 rent drikkevand.

Drikkevandet i Hørup området har en hårdhedsgrad på ca. 15odH.

Hørup & Høruphav Vandværk er nu inde i en driftsmæssig stille periode. Der er ikke planlagt større arbejder som kan forstyrre vandforbruget, men der kan selvfølgelig komme et brud  som vi ikke er herre over.

Opkrævning

Alle målere aflæses elektronisk hvert år pr. 31.12.

Der udsendes opkrævning 2 gange årligt med forfald henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. 
Opkrævningen pr. 1. april dækker slutafregning for foregående kalender samt à conto betaling for 1. halvår.
Opkrævningen pr. 1. oktober dækker à conto betaling for 2. halvår.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig PBS (Betalingsservice) for fremover at undgå et gebyr på kr. 40 for at modtage en papirfaktura - i henhold til vandværkets taksblad.

Ligeledes kan man undgå et gebyr på kr. 100, når man ikke betaler regningen til tiden.

Alle a conto forbrug er beregnet på sidste års forbrug. Skulle der være fejl eller mangler så kontakt regnskabsfører Helge Nielsen, mail: helge@hh-vand.dk, eller telefonisk på 2165 3882.

 

Copyright Rambøll Danmark A/S